اعلام اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 13 رشته دكتری تخصصی دانشگاه آزاد


اعلام اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 13 رشته دكتری تخصصی دانشگاه آزاد


اعلام اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 13 رشته دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

آنا:اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 13 رشته دكتری تخصصی (با آزمون و بدون آزمون) دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش آنا به نقل از روابط عمومی مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه 13 رشته دیگر از آزمون دكتری تخصصی این دانشگاه اعلام شد.

این گزارش می افزاید داوطلبان می‏توانند از ساعت 18روز یك شنبه 30 مرداد ماه ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی http://www.azmoon.net/ رشته‏های اعلام شده را مشاهده نمایند.

بنابر این گزارش تا كنون نتیجه دعوت به مصاحبه 160 رشته از مجموعه 173 رشته آزمون دكتری تخصصی اعلام شده است و نتایج دعوت به مصاحبه 13 رشته باقی مانده آزمون مذكور متعاقبا اعلام خواهد شد.

http://www.ana.ir/detail.aspx?id=18906