آگهی دعوت به همكاری در سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری ایكائو  در سال 90

به گزارش روابط عمومی شركت فرودگاههای كشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت در اطلاعیه ای اعلام كرد: ایكائو یك نفر را برای تصدی پست كارشناس ارزیابی و عملكرد در دفتر مركزی خود در مونترال كانادا به مدت پنج سال استخدام می كند.

در این اطلاعیه داشتن مدرك دانشگاهی كارشناسی ارشد در رشته های علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی ، حقوق یارشته های مرتبط دیگر و تسلط بر مهارتهای رفتارسازمانی ، مدیریت منابع انسانی و قانون كار از شرایط این استخدام عنوان شده است.

اطلاعیه با تصریح بر این نكته كه این استخدام فقط از بین كاركنان (رسمی، پیمانی ، قانون كار و قراردادی ) شركت فرودگاههای كشور صورت می گیرد از متقاضیان واجد شرایط خواسته است تا پایان وقت اداری چهارشنبه (ششم مهر ) به نشانی اینترنتی

https://careers.icao.hnt/home.html مراجعه و برای شركت در استخدام نام نویسی كنند.


مهلت تماس : 6 مهر 1390

منبع : بازار كار 22 شهریور 1390


ایكائو مترجم انگلیسی استخدام می كند

ایكائودر نظر دارد یك نفر دارای گواهینامه رسمی یا مدرك دانشگاهی مرتبط از موسسات معتبر بین المللی مترجمان شفاهی را در دفتر مركزی خود در مونترال كانادا برای یك دوره سه ساله ، جهت تصدی سمت مترجم زبان انگلیسی استخدام نماید.

بنابر گزارش روابط عمومی شركت فرودگاههای كشور به نقل از اطلاعیه معاونت برنامه ریزی و نظارت شركت ،متقاضیان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 5 مهرماه فرصت دارند در این زمینه اقدام كنند.

براین اساس ضروری است متقاضیان برای نام نویسی به نشانی اینترنتی  https://careers.icao.int/home.html   مراجعه كنند. لازم به یادآوری است تنها كاركنان رسمی، پیمانی، قانون كار و قراردادی شاغل در شركت فرودگاههای كشور مجاز به شركت در این استخدام هستند.

مهلت تماس : 5 مهر 1390

منبع : بازار كار 1390/06/22