استخدام مهندس متالوژی


, به یکنفر لیسانس فیزیک یا , متالوژی یا صنایع آشنابه حسابداری , ترجیحاساکن جنوب شرق تهران
2 - 33285611

, استخدام مهندس متالوژی با تجربه , یک شرکت فعال درآبکاری و , سختکاری فولادهای آلیاژی و , فروش فولاد نیازمند همکاری , یک نفرآقا باسابقه حداقل , 10سال درآبکاری وسختکاری , فولادهای آلیاژی می باشد , جهت ارسال رزومه به فکس:
66808484