تاریخ آزمون استخدامی‌سازمان شهرداریها روز جمعه مورخ ۹۰/۷/۲۲ می‌باشد.
کارت ورود به جلسه آزمون توانمندی‌های عمومی و تخصصی در روزهای ۹۰/۷/۱۷ و ۹۰/۷/۱۸ از سایت دریافت نمایید داوطلبان محترم در نظر داشته باشندکه کتابهای دایره المعارف جامع شهر و روستا منابع آزمون استخدامی‌سازمان شهرداریها نمی‌باشند  از اینرو علاوه بر منابع اختصاصی که  متن آگهی به آن اشاره شده  منابع عمومی‌آزمون شامل فناوری اطلاعات-زبان و ادبیات فارسی-ریاضی و آمار مقدماتی-احکام و معارف-کتاب قوانین و مقررات شهر و شهرداری-زبان انگلیسی می‌باشند.