استخدام قاضی بازنشسته و کارشناس حقوقی

, از قضات بازنشسته و , کارشناسان مجرب حقوقی , با سابقه کار مفید قضائی و , حقوقی دعوت به همکاری , می شود
15- 88678514 (ساعت تماس:18- 13)