رئیس کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور از طی مراحل اولیه موافقت شورای عالی اشتغال با طرح صدور کارت الکترونیکی اشتغال برای کارجویان کشور خبر داد و گفت: صدور این کارت ها برای کارجویان بدون هزینه خواهد بود.

بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح صدور «کارت الکترونیکی اشتغال» برای کارجویان کشور خبر داد و گفت: این طرح در مراحل نهایی خود قرار دارد.

رئیس کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور، اظهار داشت: قرار است این طرح پس از تصویب نهایی در شورای عالی اشتغال به هیئت دولت برود که پس از آن نیز برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

هاشمی پور با اشاره به اینکه هم اکنون این طرح توانسته است موافقت اولیه شورای عالی اشتغال را به دست آورد، بیان داشت: احتمالا تا پایان مهر ماه سال جاری طرح می تواند از تصویب شورای عالی اشتغال بگذرد.