استخدام دانشجو به عنوان کارمند

تعدادی دانشجو آقا و خانم , جهت کار صندوقدار , شیفت بعدازظهر نیازمندیم
22071612