شرکت معتبر مهندسی بازرگانی فعال در زمینه تجهیزات آنالیز و کنترل کیفی جهت تکمیل تیم مهندسی خود از بین فارغ التحصیلان زیر استخدام می نماید:

1- کارشناس مهندس شیمی 2 نفر آقا 2- کاردان الکترونیک برق-2 نفر آقا

ایمیل:

emp@mehregan-sanat.com