موسسه آموزشی و پژوهشی در زمینه فعالیت های مدیریتی و مهندسی صنایع از دانشجویان کارشناسی رشته های مدیریت صنعتی ، مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی مقطع کارشناسی ترم تحصیلی 3 که دارای شرایط زیر می باشند بصورت پاره وقت در تهران دعوت به همکاری می نماید.
-ترم تحصیلی 3 تا5
- دارای روابط عمومی خوب
- تسلط به زبان انگیسی
متقاضیان خلاصه از فعالیت های خود را بهمراه ترم تحصیلی و دانشگاه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند سابجکت ایمیل " همکاری دانشجویی" باشد.
TRAIN.MSI@GMAIL.COM